सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दै गर्न लागेको हो ? Debate मा डा. कुन्दन अर्याल र जेवी पुनमगर

44

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दै गर्न लागेको हो ? Debate मा डा. कुन्दन अर्याल र जेवी पुनमगर

Kiev, Ukraine –
2 – A logotype collection of well-known social media brand’s printed on paper. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Vimeo, Flickr, Myspace, Tumblr, Livejournal, Foursquare and more other logos.

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दै गर्न लागेको हो ? Debate मा डा. कुन्दन अर्याल र जेवी पुनमगर

जवाफ फर्काउनुहोस

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
तपाईंको नाम