मेरो आवाज नै हैन भन्ने “सिद्धबाबा” को झुट,आफ्नै अनुयायीको फोन मार्फत माफी मागेको थप खुलासा !

94

मेरो आवाज नै हैन भन्ने “सिद्धबाबा” को झुट,आफ्नै अनुयायीको फोन मार्फत माफी मागेको थप खुलासा – SIDHA KURA JANATA SANGA !

जवाफ फर्काउनुहोस

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
तपाईंको नाम