एकै घरका 5 जनाको यस्तो अबस्था || रक्सि पार्ने ट्यांकी भित्र भेटिए पाँचै जना .. गाउँनै शोकमा डुब्यो

91

एकै घरका 5 जनाको यस्तो अबस्था || रक्सि पार्ने ट्यांकी भित्र भेटिए पाँचै जना .. गाउँनै शोकमा डुब्यो

जवाफ फर्काउनुहोस

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
तपाईंको नाम